Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o tym, jak postępujemy z danymi użytkowników.

1. dostęp do danych i hostingu

Nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, adres IP użytkownika, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz dostawcę żądającego (dane dostępowe) i dokumentuje połączenie.

Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania witryny i ulepszenia naszych usług. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z prawidłową prezentacją naszej oferty, które w kontekście równoważenia interesów przeważają nad naszymi interesami. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez zewnętrznego dostawcę
W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu zewnętrzny dostawca świadczy dla nas usługi hostingu i prezentacji stron internetowych. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z prawidłową prezentacją naszej oferty, nad którymi przeważa równowaga interesów. Wszystkie dane zebrane w trakcie korzystania z niniejszej strony internetowej lub w formularzach udostępnionych w tym celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na serwerach tej firmy. Przetwarzanie danych na innych serwerach odbywa się wyłącznie w ramach opisanych tutaj.

Dostawca usług znajduje się w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu przetwarzania umów oraz podczas otwierania konta klienta

Gromadzimy dane osobowe, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże je nam w związku z zamówieniem, podczas kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) lub podczas zakładania konta klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach dane są nam potrzebne do realizacji umowy, przetworzenia kontaktu lub otwarcia konta klienta, a bez ich podania nie można zrealizować zamówienia i/lub otworzyć konta lub wysłać kontaktu. To, jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. Udostępnione przez Państwa dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO w celu realizacji umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta, dane użytkownika zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszej deklaracji. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można tego dokonać, wysyłając wiadomość na opisany poniżej adres kontaktowy lub korzystając z funkcji przewidzianej w tym celu na koncie klienta.

3. przesyłanie danych

W celu realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO, przekazujemy Twoje dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia zamówionych towarów. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie składania zamówienia, przekazujemy zebrane w tym celu dane dotyczące płatności instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności, oraz, w stosownych przypadkach, dostawcom usług płatniczych zleconych przez nas lub wybranemu dostawcy usług płatniczych. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeśli użytkownik założy u nich konto. W takim przypadku użytkownik musi zarejestrować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępowe podczas procesu zamawiania. W tym zakresie obowiązuje oświadczenie o ochronie danych osobowych danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych dostawcom usług spedycyjnych
Jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia, na podstawie tej zgody zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO przekazujemy adres e-mail i numer telefonu użytkownika wybranemu dostawcy usług spedycyjnych, aby dostawca usług spedycyjnych mógł skontaktować się z użytkownikiem przed dostawą w celu powiadomienia o dostawie lub koordynacji dostawy.

Zgodę można odwołać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na opisany poniżej adres kontaktowy lub bezpośrednio do dostawcy usług wysyłkowych na adres kontaktowy podany poniżej. Po odwołaniu usuniemy dane przekazane w tym celu, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wykraczającym poza ten cel, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741Aschaffenburg
Niemcy

 

4. biuletyn e-mailowy i reklama pocztowa

Reklama e-mailowa z rejestracją w newsletterze
Jeśli zarejestrują się Państwo w naszym biuletynie, wykorzystamy dane wymagane w tym celu lub podane przez Państwa oddzielnie, aby regularnie wysyłać Państwu nasz biuletyn e-mailowy na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO.

Rezygnacja z otrzymywania biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i można jej dokonać poprzez wysłanie wiadomości na opisany poniżej adres kontaktowy lub za pośrednictwem linku umieszczonego w tym celu w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę na dalsze wykorzystanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w sposób wykraczający poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w niniejszej deklaracji.

Reklama e-mailowa bez zapisywania się do newslettera i prawo do sprzeciwu
Jeśli otrzymamy Twój adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a Ty nie wyrazisz sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo, na podstawie § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG), do regularnego wysyłania Ci pocztą elektroniczną ofert produktów podobnych do tych, które już zakupiłeś z naszej oferty. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z kierowaniem do klientów reklam w sposób, który przeważa nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów.
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany poniżej lub za pośrednictwem linku umieszczonego w tym celu w reklamowej wiadomości e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych.

Newsletter jest wysyłany w ramach przetwarzania danych w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu w tym celu przekazujemy Twój adres e-mail.

Dostawca usług znajduje się w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Reklama pocztowa i prawo do sprzeciwu
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twojego imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych, np. do wysyłania Ci pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z kierowaniem do klientów reklam w sposób zgodny z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

Wysyłki reklamowe są realizowane w ramach przetwarzania danych w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu w tym celu przekazujemy dane użytkownika.
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu jego danych do tych celów, wysyłając wiadomość na adres opcji kontaktowej opisanej poniżej.

5. wykorzystanie danych do przetwarzania płatności

Ocena zdolności kredytowej
Jeżeli dokonujemy płatności z góry, np. w przypadku zakupu na rachunek, do zawarcia umowy zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. a DSGVO konieczne jest uzyskanie informacji o tożsamości i zdolności kredytowej od firm usługowych specjalizujących się w tym zakresie (agencji kredytowych). W tym celu przekazujemy dane osobowe użytkownika wymagane do oceny zdolności kredytowej następującym firmom:

CRIF Bürgel GmbH

Radlkoferstraße

281373 Monachium

Niemcy.

Uwzględnione zostaną odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika. Użytkownik ma możliwość wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji, kontaktując się z osobą kontaktową opisaną poniżej. Po całkowitym zrealizowaniu umowy dane użytkownika przetwarzane w tym celu zostaną usunięte, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w sposób wykraczający poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

6 Pliki cookie i analizy internetowe

Aby uatrakcyjnić wizytę w naszej witrynie internetowej, umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, wyświetlić odpowiednie produkty lub przeprowadzić badania rynku, na różnych stronach używamy tzw. plików cookie. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej prezentacji naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Informacje o tym, jak długo są one przechowywane w przeglądzie, można znaleźć w ustawieniach plików cookie w przeglądarce internetowej. Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem, w jaki zarządza ustawieniami plików cookie. Opisano to w menu pomocy każdej przeglądarki, gdzie wyjaśniono, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla każdej przeglądarki pod następującymi linkami


Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Jeśli użytkownik nie akceptuje plików cookie, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

 

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje również tzw. plik cookie DoubleClick w ramach aplikacji Google Analytics (patrz poniżej), który umożliwia rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas odwiedzania innych witryn internetowych. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Informacje generowane automatycznie przez cookie na temat Państwa wizyty na tej stronie internetowej będą przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Adres IP jest skracany poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej przed przesłaniem danych w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie wykorzystywać te informacje do tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby te przetwarzają te informacje w imieniu Google. Po zakończeniu realizacji celu i zakończeniu korzystania przez nas z Google DoubleClick, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.
Google Double Click jest ofertą firmy Google LLC. (www.google.de).
Google LLC ma swoją siedzibę w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Plik cookie DoubleClick można dezaktywować za pośrednictwem tego łącza. Ponadto użytkownik może uzyskać od organizacji Digital Advertising Alliance informacje o ustawianiu plików cookie i wprowadzić odpowiednie ustawienia w tym zakresie. Ponadto użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Jeśli użytkownik nie akceptuje plików cookie, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych
Niniejsza witryna korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC (www.google.de), w celu analizy witryny. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z optymalną prezentacją naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów, zgodnie z art. 6 (1) ust. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody umożliwiające analizę korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak pliki cookie. Automatycznie zbierane informacje o korzystaniu z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP jest skracany przed przesłaniem go w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zakończeniu realizacji celu i zakończeniu korzystania przez nas z Google Analytics, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Firma Google LLC ma siedzibę w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki można kliknąć to łącze, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych w tej witrynie w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie, musi ponownie kliknąć łącze.

7. reklama za pośrednictwem sieci marketingowych

Remarketing w Google AdWords
Korzystamy z usługi Google Adwords, aby reklamować tę witrynę w wynikach wyszukiwania Google oraz w witrynach innych firm. W tym celu podczas wizyty użytkownika w naszej witrynie Google instaluje tzw. remarketingowy plik cookie, który automatycznie umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą pseudonimu CookieID oraz na podstawie odwiedzanych stron. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Po wygaśnięciu celu i zakończeniu korzystania przez nas z remarketingu Google AdWords dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Wszelkie dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google oraz na wykorzystywanie informacji z konta Google do personalizowania reklam wyświetlanych w internecie. W takim przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej witryny, Google wykorzysta dane użytkownika wraz z danymi Google Analytics do utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych na potrzeby remarketingu obejmującego różne urządzenia. W tym celu Google tymczasowo łączy dane osobowe użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Remarketing Google AdWords jest usługą firmy Google LLC (www.google.de). Firma Google LLC ma siedzibę w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tego porozumienia między USA a Komisją Europejską, ta ostatnia określiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Pliki cookie służące do remarketingu można wyłączyć za pośrednictwem tego łącza. Ponadto użytkownik może uzyskać informacje od organizacji Digital Advertising Alliance na temat ustawiania plików cookie i wprowadzić odpowiednie ustawienia w tym zakresie.

8. wtyczki do mediów społecznościowych

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych Facebook, Google z wykorzystaniem rozwiązania Shariff.

W naszej witrynie wykorzystywane są przyciski społecznościowe z sieci społecznościowych.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej oferty, które przeważają nad naszymi interesami w kontekście równoważenia interesów, zgodnie z art. 6 (1) ust. 1 lit. f DSGVO. Aby zwiększyć ochronę danych użytkowników odwiedzających naszą witrynę, przyciski te nie są w pełni zintegrowane ze stroną jako wtyczki, lecz jedynie za pomocą łącza HTML. Integracja ta gwarantuje, że po wywołaniu strony naszej witryny zawierającej takie przyciski nie zostanie jeszcze nawiązane połączenie z serwerami dostawcy danej sieci społecznościowej.

Po kliknięciu na jeden z przycisków otwiera się nowe okno przeglądarki i wywołuje stronę odpowiedniego usługodawcy, na której można (w razie potrzeby po wprowadzeniu danych logowania) np. nacisnąć przycisk Lubię to lub Udostępnij.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców usług na ich stronach, a także możliwość kontaktu oraz prawa i możliwości ustawień w tym zakresie w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych dostawców usług.

http://www.facebook.com/policy.phphttp://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

 

Wtyczki filmów z Youtube
Treści osób trzecich są zintegrowane z niniejszą witryną. Ta zawartość jest dostarczana przez firmę Google LLC ("Dostawca").
Serwis Youtube jest obsługiwany przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W przypadku filmów z serwisu Youtube, które są osadzone na naszej stronie, aktywowane jest rozszerzone ustawienie ochrony danych. Oznacza to, że Youtube nie gromadzi i nie przechowuje żadnych informacji od osób odwiedzających witrynę, dopóki nie odtworzą oni filmu. Integracja filmów wideo służy ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej oferty, które przeważają w kontekście równoważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez dostawców, a także prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności firmy Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

9. wysyłanie przypomnień o ocenie za pomocą poczty elektronicznej

Przypomnienie o ocenie przez ekomi
Jeśli wyrazisz na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO, przekażemy Twój adres e-mail firmie eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11 10969 Berlin, Niemcy (http://www.ekomi.de/de/impressum/), aby mogła ona wysłać Ci pocztą elektroniczną przypomnienie o ocenie.

Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany poniżej lub bezpośrednio do eKomi Ltd.

10. opcje kontaktu i prawa użytkownika

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują jej następujące prawa:

 • Zgodnie z art. 15 DSGVO, prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 DSGVO, prawo do żądania niezwłocznego skorygowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • zgodnie z art. 17 GDPR, prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze ich przetwarzanie jest konieczne
  - w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  - w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  - ze względu na interes publiczny, lub
  - dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub jest konieczne;
 • Zgodnie z art. 18 DSGVO, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy
  - dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika;
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu;
  - nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
  - wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 DSGVO;
 • zgodnie z art. 20 DSGVO, prawo do otrzymania Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 DSGVO, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły w tym celu można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo z centralą naszej firmy.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych, jak również cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego sposobu wykorzystania danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych

Stefan Kathmeyer
Arsterdamm 72a
28277 Bremen
[email protected]

 

********************************************************************
Prawo do sprzeciwu
O ile przetwarzamy dane osobowe zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście równoważenia interesów, użytkownik może sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z tego prawa w sposób opisany powyżej. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, prawo do sprzeciwu przysługuje wyłącznie z przyczyn związanych z konkretną sytuacją użytkownika.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych w tym celu. ********************************************************************


Polityka prywatności stworzona za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops we współpracy z kancelarią prawną Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.