Parkiet Blue Angel

Znak dla środowiska - parkiet ze znakiem jakości "Błękitny Anioł"!

Dzisiejsze myślenie o środowisku wynika z oddziaływania gospodarki cyrkulacyjnej, której celem jest nie tylko wydłużenie okresu użytkowania produktu dzięki jasnym przepisom, ale także znaczące zainteresowanie jego ponownym wykorzystaniem i możliwością recyklingu. W tym kontekście warto wspomnieć o takich pojęciach, jak regeneracja ( remanufacturing), czyli odnawianie i odnawianie narzędzi i procesów roboczych, a także recykling i odnawianie, które są stale poddawane ponownej ocenie. W znacznym stopniu przyczynia się do tego wprowadzony już w 1978 r. ekologiczny znak "Błękitny Anioł", przyznawany przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego, Federalną Agencję Ochrony Środowiska oraz RAL gemeinnützige GmbH.

Ten znak jakości ocenia drewno przede wszystkim na podstawie emisji, które podkreślają wpływ na środowisko w kategoriach przyjazności dla środowiska. W tym kontekście certyfikat ekologiczny nie ocenia całego produktu, ale raczej jego szczególne cechy, które w znaczący sposób odróżniają go od produktów konkurencyjnych pod względem zgodności z zasadami ochrony środowiska.

Pokaż filtry Filtry

Produkty 19

Zobacz jako Wyłącz tryb Experience Mode Włącz tryb Experience Mode